Profesní kvalifikace (NSK)

Právní úprava profesních kvalifikací je zakotvena v těchto právních předpisech:

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Ke stažení: Zákon č. 179-2006 Sb.

Vyhláška č. 208/2007 Sb., k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ke ztažení: Vyhláška 208-2007 Sb.


Zde naleznete všechny změny spojené s novelou zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání:

Změny v novele zákona č. 179-2006

Změny v novele vyhlášky č. 208-2007