Příprava minutek (65-004-H)

Pořádá: D&V institut dalšího vzdělávání – Bc. Daniel Vančura, MBA

Adresa konání: SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany

Název nabídky: Příprava minutek (65-004-H)
Druh nabídky: zkouška profesní kvalifikace
Vstupní požadavky: ·         ukončené základní nebo střední vzdělání

·         platný zdravotní průkaz

Osnova: ·         volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

·         přejímka potravinářských surovin

·         sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

·         příprava surovin pro výrobu jídel

·         úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyň, zpracování

·         příprava pokrmů a specialit na objednávku

·         zpracování a úprava polotovarů

·         nakládání s inventářem

·         skladování potravinářských surovin

·         obsluha technologických zařízení v provozu

·         provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

·         organizování práce v gastronomickém provozu

Rozsah: 3 hodiny zkouška k získání profesní kvalifikace
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Garant nabídky: Bc. Daniel Vančura, MBA
Autorizovaná osoba: Bc. Daniel Vančura, MBA
Min. počet účastníků: 3 osoby (v případně nižší účasti individuální kalkulace)
Cena nabídky: 4.100 Kč
Termíny: dle aktuální nabídky na webových stránkách na www.dobryseminar.cz a na www.narodnikvalifikace.cz
Kontakty: 732 192 954, 212 246 354  info@dobryseminar.cz

Ke stažení v pdf: ZDE