Přijímací řízení – změny termínů

Podle nejnovějších informací MŠMT se posunuje termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021 (nesmí dříve). Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. 6. 2021.

Tato informace se týká tříletých oborů i nástavbového studia. Rozdíl je pouze v tom, že žáci nástavbového studia neodevzdávají zápisové lístky.

V Říčanech dne 29. 3. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy