Přijímací řízení na nástavbové studium

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3 zveřejněné dne 5.1.2021 využívá ředitel SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany bodu č. IV. a to: o nekonání jednotné přijímací zkoušky.

Vzhledem k počtu přihlášek přijatých v řádném termínu se nebudou konat přijímací zkoušky na nástavbové studium a všichni uchazeči budou přijati.

 

V Říčanech dne 8. 3. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy