! POZOR ZMĚNA – termíny závěrečných zkoušek !

Z důvodu koronavirové pandemie mění ředitelka školy organizaci závěrečných zkoušek v měsíci červnu – řádný termín.

Jelikož je nutné dodržovat přísná hygienická opatření, tak bylo nutné termínu upravit, viz níže.

 

V Říčanech dne 22. 4. 2020

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy


 

Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 (Červen – řádný termín)


Písemná část:
2. června 2020 – KU/ČÍ (denní + dálkové), CU (denní + dálkové)
3. června 2020 – PI (dálkové) + ŘE (dálkové)

Praktická část + ústní část:
8. června 2020 – KU/ČÍ (dálkové) + KU/ČÍ (denní – 1. část)
9. června 2020 – KU/ČÍ (denní – 2. část), CU (denní)
10. června 2020 – CU (dálkové)
11. června 2020 – PI (dálkové), ŘE (dálkové)

Přesný jmenný rozpis zkoušek bude k dispozici v květnu 2020 v Moodlu a na google disku