Podzimní sbírka Srdíčkové dny

Ve dnech 23. – 24. září 2019 se naše škola jako již tradičně zapojila do podzimní sbírky srdíčkových dnů Život dětem. Žákům se podařilo vybrat 2.188 Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme našim žákům, kteří se do sbírky zapojili a věříme, že budeme moc takto pomáhat i nadále.