Písemné závěrečné zkoušky dne 3. června

V pondělí dne 3. června se konají písemné závěrečné zkoušky pro všechny učební obory. Je nutné, aby všichni žáci třetích ročníky byli ve škole nejpozději v 7:45 hod.
Rozpis zkoušek + rozsazení do učeben je umístěno na hlavní nástěnce u vchodu do školy a na moodlu.
Společenský oděv podmínkou!

Všem přejeme hodně úspěchů. Za celý pedagogický sbor. Daniel Vančura, zástupce ředitelky školy