Písemná závěrečná zkouška – důležité info

Písemná závěrečná zkouška se bude konat v úterý 2. června a ve středu 3. června 2020 v budově školy od 8.00 hodin (žáci se dostaví do školy nejpozději v 7.45 hod.). Rozpis žáků do jednotlivých dnů a učeben je k dispozici na google disku a v moodlu. Dále bude k dispozici u hlavního vchodu na nástěnce a jmenný seznam žáků na dveřích u jednotlivých učeben. Sebou budou mít žáci psací potřeby a nové čestné prohlášení. Všichni žáci budou ve společenském oblečení.