Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Ředitelské volno 29. – 30. června 2020

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí a úterý (29. 6. a […]

Read more

Informace pro 1. a 2. ročníky

Vzhledem k tomu, že ve škole budou v měsíci červnu probíhat závěrečné zkoušky, bude výuka prvních a druhých ročníků denního i dálkového studia pokračovat distančním formou (videokonference) + materiály v moodlu a na google disku). Klasifikace za II. pololetí se uzavírá v pondělí 22. června 2020. Harmonogram předávání vysvědčení bude včas zveřejněn.

Read more

Informace ke konzultacím od 12. 5. 2020

V příloze naleznete Nařízení ředitelky školy ze dne 5. května 2020 –  podrobné informace ke konzultacím od 12. 5. 2020 pro třídu 3.A. Nejedná se o běžnou výuku, ale konzultace k vykování závěrečných zkoušek. Žáci by měli přijít připraveni s konkrétními dotazy na jednotlivé vyučující. Nařízení ŘŠ k ochraně zdraví ke stažení ZDE     Rozvrh konzultací

Read more

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Všichni žáci, […]

Read more

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Na naší škole bude hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20 probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Co se týká 1. pololetí, kdo měl na výpisu z nějakého předmětu nehodnocen, bude konat doplňkové zkoušky dle rozpisu, který je umístěn na google disku a v IS Bakaláři. Žáci dálkového studia se domluví s jednotlivými vyučujícími. Celé […]

Read more

Doklasifikační zkoušky za I. pololetí – denní studium

Vážení žáci, přehled doklasifikačních zkoušek za I. pololetí (denní studium) v jednotlivých předmětech naleznete v IS Bakaláři v záložce Klasifikace – opravné zkoušky, kde je uveden datum, čas a učebna zkoušky. Kompletní seznam je dále uložen na google disku každé třídy denního studia. U dálkového studia jsou doklasifikační zkoušky individuální a to po domluvě s vyučujícím. Žáci dálkového studia případně […]

Read more

INFORMACE PRO ŽÁKY 3.A – nástup do školy 12. 5. 2020

Od 12. května 2020 bude zahájena příprava na vykonání závěrečných zkoušek pro třídu 3.A, která bude probíhat prostřednictvím osobních konzultací ve škole. Žáci této třídy přijdou do školy dle rozvrhu, který naleznete níže. Všichni žáci musí přijít do školy v rouškách, dodržovat bezpečné odstupy, sedět každý sám v lavici, dodržovat hygienu, používat desinfekci a minimálně opouštět učebny. Do školy nesmí […]

Read more
1 2 3 4 5 6 33