Provoz školy od 10. 5. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno: se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem […]

Read more

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení (prodlouženo do 15. 8. 2021)

Dokument k vyhlášení 3. kola ZDE V případě zájmu o studium na naší škole je nutné podat přihlášku ke studiu. Potřebujete-li poradit, tak se na nás můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem. Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. […]

Read more

Provoz školy od 3. 5. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno: se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem […]

Read more

Provoz školy od 26. 4. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno: se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním […]

Read more

Provoz školy od 19. 4. 2021 – skupinové konzultace pro denní studium

V současné době jsou povoleny pouze konzultace jeden žák x jeden učitel (není nutné testování, pouze respirátor a dodržení hygienických pravidel. Pokud o ně máte zájem, domluvte se s konkrétním vyučujícím. Od pondělí 19. dubna budou možné konzultace ve skupinách po šesti žácích pro poslední ročníky. Konzultací se mohou účastnit žáci, kteří vyplnili formulář se zájmem, který jim byl odeslán […]

Read more

Rozhodnutí o přijetí ke studiu + odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021). Všichni zákonní zástupci uchazečů o studium na naší škole byli telefonicky kontaktováni. Uchazeči o dálkové studium […]

Read more

Prodloužení distanční výuky do 25. 4. 2021

V návaznosti na nařízení vlády se distanční výuka pro všechny žáky SOŠ stravování Říčany s. r. o. prodlužuje do 25. 4. 2021. Možné je konat individuální konzultace, vždy po domluvě s vyučujícím. O dalším vývoji vás budeme včas informovat. Žákům připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná. Dokument ke stažení ZDE.   V Říčanech dne 15. 4. 2021 Mgr. Daniel Vančura, MBA, […]

Read more

Velikonoční prázdniny

Vážení žáci a studenti, dovolte mi touto cestou vám popřát k nastávajícím velikonočním svátkům pohodu, klid a hlavně hodně zdraví, které v této nelehké době všichni potřebujeme. Užijte si zaslouženého volna, odpočiňte si a naberte sílu. Od 1. – 5. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny. Distanční výuka bude tedy dále pokračovat v úterý 6. dubna 2021. Mgr. Daniel Vančura, MBA […]

Read more

Přijímací řízení – změny termínů

Podle nejnovějších informací MŠMT se posunuje termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května 2021 (nesmí dříve). Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. 6. 2021. Tato informace se týká tříletých oborů i nástavbového studia. Rozdíl je pouze v tom, že žáci nástavbového studia neodevzdávají zápisové lístky. V […]

Read more
1 2 3 4 5 39