Prodloužení distanční výuky do 11. 4. 2021

V návaznosti na nařízení vlády se distanční výuka pro všechny žáky SOŠ stravování Říčany s. r. o. prodlužuje do 11. 4. 2021. O dalším vývoji vás budeme včas informovat. Žákům připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021   […]

Read more

MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ NA SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku  uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín  6. dubna 2021  tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho […]

Read more

Přijímací řízení na nástavbové studium

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3 zveřejněné dne 5.1.2021 využívá ředitel SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany bodu č. IV. a to: o nekonání jednotné přijímací zkoušky. Vzhledem k počtu přihlášek přijatých v řádném termínu se nebudou konat přijímací zkoušky na nástavbové studium a všichni uchazeči budou přijati.   V Říčanech dne 8. 3. […]

Read more

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Dokument k vyhlášení 2. kola ZDE V případě zájmu o studium na naší škole je nutné podat přihlášku ke studiu. Potřebujete-li poradit, tak se na nás můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem. Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. […]

Read more

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole do 21. 3. 2021. I nadále bude probíhat distanční forma vzdělávání. Výjimkou jsou doklasifikační zkoušky, které se mohou individuálně konat ve škole po domluvě s vyučujícím. O dalším vývoji vás budu informovat. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A […]

Read more

Úprava závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21

Rozhodnutím ředitele školy dochází ke změnám závěrečných zkoušek konaných ve školním roce 2020/21 takto: Závěrečné zkoušky se skládají standardně ze 3 částí: 1. písemná zkouška 2. praktická zkouška 3. ústní zkouška Ve školním roce 2020/21 včetně náhradních a opravných termínů se bude závěrečná zkouška konat takto: 1. praktická zkouška 2. ústní zkouška Pozn.: písemná zkouška je dle rozhodnutí ředitele školy […]

Read more

Důležité informace pro 3. ročníky

Dle příkazu ředitele školy bude k závěrečným zkouškám připuštěn žák, který PROSPĚL v 1. pololetí 3. ročníku. Kdo měl z některého předmětu nedostatečnou, vykoná opravnou zkoušku dle tohoto příkazu ředitele školy. Opravná zkouška, aby byl žák připuštěn v řádném termínu k závěrečným zkouškám musí být vykonána nejpozději do 20. května 2021. Zkouška po tomto datu znamená, že bude žák konat […]

Read more
1 2 3 4 5 38