Veletrh vzdělávání v Benešově

Naše škola se již po druhé zúčastnila veletrhu vzdělávání v Benešově. Na  akci se představily střední školy ze Středočeského kraje, především z okresů Benešov, Praha západ, Kutná Hora, které mají zájem nabídnout své studijní obory žákům ZŠ. Kromě hlavní aktivity měli možnost střední školy přilákat pozornost návštěvníků mnoha způsoby. Každá škola představila žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce […]

Read more

Návšteva sladovny v Benešově v rámci výuky odborných předmětů oboru Pivovarník – sladovník

Minulý týden žáci třídy 2.B oboru Pivovarník – sladovník pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Zoufalého navštívili sladovnu v Benešově. FOTO 1059 Humnová sladovna založena v r. 1872. Od r. 1887 pivovar se sladovnou ve vlastnictví arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Aktuální roční produkce je cca 2.000 tun sladu, z toho 450 tun je pro vlastní potřebu pivovaru a ostatní je […]

Read more

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

3. místo v projektu Střední roku 2018/19

Konečně jsou tu výsledky projektu Střední roku. Ve školním roce 2018/19 se naše škola umístila na skvělém 3. místě ze 126 škol v kategorii střední školy v Praze. Sice naše škola spadá do středních čech, ale to vůbec nevadí. Za toto ocenění jsme nesmírně rádi. Mnohokrát děkujeme všem, kteří pro naši školu hlasovali. Výsledky jsou dostupné na: http://stredniroku.cz/zebricky/.

Read more

Vánoční projektový den 10. prosince 2019

První vánoční projektový den je za námi. Malá ochutnávka je tady. Vánoční dorty, cukroví, bramborový salát a řízek. Děkujeme všem zúčastněným. Byli jste skutečně výborní.😉 Fotografie svědčí o tom, že naši žáci jsou opravdu šikovní. Poděkování patří také učitelům odborných předmětů, kteří své žáky připravují na dané profese.

Read more

Vzdělávací den v Národním muzeu

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 9:00 hodin se uskuteční v rámci mezipředmětových vztahů (Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Základy přírodních věd, Informatika) výukový den v Národním muzeu pro třídy 1.A, 2.A, 2.B. V rámci výukového dne proběhne také prohlídka prostor muzea. Vstupné pro žáky: 40 Kč/1 žák Pedagogický dozor: Kratochvíl, Dvořáková, Římalová

Read more

Projektové dny jsou tady

Jako každý školní rok, tak i letos se uskuteční projektové dny, které budou zaměřeny na Vánoce. Konat se budou 2 tyto dny: 10. a 17. prosince vždy od 8:00 – 12:00 hodin. Žáci v rámci těchto dnů předvedou své dosavadní zkušenosti. Bližší informace budou sděleny v hodinách odborných předmětů. Žáci 3. ročníku oboru Číšník budou na projektovém dnu míchat nápoje. […]

Read more
1 2 3 4 5 28