Informace pro žáky 3. ročníků

Podle nejnovějších informací se pro žáky třetích ročníků otevře škola 11. května 2020. Závěrečné zkoušky se konat BUDOU. Výuka ostatních ročníků zatím poběží distanční formou (online). Bližší informace dáme na vědomí včas, musíme počkat na pokyny ohledně zásad hygieny a individuálních konzultací, které budou dobrovolné. Sledujte nadále školní web, FB a IS Bakaláři. Harmonogram uvolňování opatření MŠMT ZDE

Read more

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

Váženi uchazeči, stále je možné se přihlásit do denního i dálkového studia těchto oborů vzdělávání: Pivovarník – sladovník Řezník – uzenář Cukrář Kuchař – číšník Technologie potravin – nástavbové studium (pouze denní forma) V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonech: 603 710 168, 734 151 553, 732 192 954 nebo e-mailem na: info@sosricany.cz Ti, kteří přihlášku odeslali do 1. března 2020 (denní forma […]

Read more

Aktuální informace pro žáky 3. ročníků – závěrečné zkoušky

Kdy bude závěrečná zkouška zahájena Pokud bude umožněna přítomnost žáků ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude závěrečná zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že závěrečná zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Časové období, kdy bude reálně konána závěrečná zkouška tedy může v některých případech […]

Read more

Upozornění k online výuce

Prosíme všechny, kdo poctivě plní své úkoly, které jsou zadávány v Moodle, IS Bakaláři a účastní se videokonferencí, aby upozornili i své spolužáky, že úkoly jsou povinné‼️‼️. Kdo je nebude plnit, nebude klasifikován. Děkujeme vám všem❤️, kteří jste pochopili, že tohle opravdu nejsou prázdniny ‼️

Read more

Aktuálně – Informace o průběhu školního roku z MŠMT

Vážení rodiče, žáci a kolegové, posílám vám důležité informace z MŠMT ČR ohledně průběhu školního roku: otevření škol se předpokládá v 2. pol. května (pochopitelně dle situace v rámci pandemie), závěrečné zkoušky – pokud nebudou otevřeny školy do 1. 6. 2020, známky u závěrečných zkoušek (dále jen ZZ) se budou odvíjet od studijních výsledků, průměru vysvědčení 2. roč. a pol. […]

Read more
1 2 3 4 5 30