Informace ke konzultacím od 12. 5. 2020

V příloze naleznete Nařízení ředitelky školy ze dne 5. května 2020 –  podrobné informace ke konzultacím od 12. 5. 2020 pro třídu 3.A. Nejedná se o běžnou výuku, ale konzultace k vykování závěrečných zkoušek. Žáci by měli přijít připraveni s konkrétními dotazy na jednotlivé vyučující. Nařízení ŘŠ k ochraně zdraví ke stažení ZDE     Rozvrh konzultací

Read more

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Všichni žáci, […]

Read more

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20

Na naší škole bude hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20 probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Co se týká 1. pololetí, kdo měl na výpisu z nějakého předmětu nehodnocen, bude konat doplňkové zkoušky dle rozpisu, který je umístěn na google disku a v IS Bakaláři. Žáci dálkového studia se domluví s jednotlivými vyučujícími. Celé […]

Read more

Doklasifikační zkoušky za I. pololetí – denní studium

Vážení žáci, přehled doklasifikačních zkoušek za I. pololetí (denní studium) v jednotlivých předmětech naleznete v IS Bakaláři v záložce Klasifikace – opravné zkoušky, kde je uveden datum, čas a učebna zkoušky. Kompletní seznam je dále uložen na google disku každé třídy denního studia. U dálkového studia jsou doklasifikační zkoušky individuální a to po domluvě s vyučujícím. Žáci dálkového studia případně […]

Read more

INFORMACE PRO ŽÁKY 3.A – nástup do školy 12. 5. 2020

Od 12. května 2020 bude zahájena příprava na vykonání závěrečných zkoušek pro třídu 3.A, která bude probíhat prostřednictvím osobních konzultací ve škole. Žáci této třídy přijdou do školy dle rozvrhu, který naleznete níže. Všichni žáci musí přijít do školy v rouškách, dodržovat bezpečné odstupy, sedět každý sám v lavici, dodržovat hygienu, používat desinfekci a minimálně opouštět učebny. Do školy nesmí […]

Read more

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2020/21

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Harmonogram distančního vzdělávání do konce II. pololetí

Vážení žáci, vzhledem k tomu, že při vzdělávání ve škole je nutné dodržovat přísná hygienická opatření bude výuka všech ročníků pokračovat distanční formou (videokonference) kromě třídy 3.A, která bude mít provizorní rozvrh konzultací ve škole z důvodu intenzivnější přípravy na vykonání závěrečných zkoušek. Třída 3.D má výuku distanční formou (konzultace pomocí videokonferencí). Bližší informace naleznete ZDE. Rozvrh osobních konzultací 3.A od 12. […]

Read more

! POZOR ZMĚNA – termíny závěrečných zkoušek !

Z důvodu koronavirové pandemie mění ředitelka školy organizaci závěrečných zkoušek v měsíci červnu – řádný termín. Jelikož je nutné dodržovat přísná hygienická opatření, tak bylo nutné termínu upravit, viz níže.   V Říčanech dne 22. 4. 2020 Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy   Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 (Červen – řádný termín) Písemná část: 2. června 2020 – KU/ČÍ (denní + […]

Read more

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020/21

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a dálkové formy vzdělávání a Technologie potravin v denní […]

Read more
1 2 3 4 30