Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Třídní schůzky dne 16. 4. 2019

Vážení zákonní zástupci, v úterý dne 16. dubna 2019 od 15:30 se konají třídní schůzky pro všechny třídy. Rozdělení do učeben: Třída Učebna Čas 1.A 1 (přízemí) 15:30 1.B 1 (přízemí) 15:30 2.A 3 (přízemí) 15:30 3.A 5 (2. patro) 15:30 2.N – zákonní zástupci se můžou informovat v ředitelně školy.

Read more

Ohlédnutí za maturitním a absolventským plesem

V pátek 8. března 2019 od 19:30 hodin se konal náš první maturitní a absolventský ples v KC Labuť Říčany. Atmosféra byla skvělá a všichni jsme si to moc užili. Děkujeme všem sponzorům a partnerům. Malé ohlédnutí naleznete na fotografiích níže a pod vloženým odkazem. Odkaz: https://sosricany.rajce.idnes.cz/Maturitni_a_absolventsky_ples_2019/

Read more

Přijímací řízení – osobní pohovor dne 23. 4. 2019

Přihlášky uchazečů o studium jsou zaevidovány a všem uchazečům byl odeslán e-mailem dopis s informacemi o přijímacím řízení. Veškeré další informace pro tříleté obory jsou k dispozici ZDE. Osobní pohovory pro uchazeče na denní studium se konají dne 23. dubna 2019. Přesný čas je uveden na pozvánce. Uchazeči dálkového studia budou kontaktováni až po 23. dubnu 2019. Na všechny obory […]

Read more
1 2 3 4 22