Exkurze do ČNB pro 2.A

Vážení rodiče a žáci, v úterý dne 12. února 2019 se vybraní žáci třídy 2.A zúčastní odborné exkurze v České národní bance. Ostatní se učí dle rozvrhu hodin. Podrobný seznam účastníků byl rozeslán prostřednictvím IS Bakaláři. Sraz účastníků je v 10:00 hodin na hlavním nádraží v Praze u Billy.

Read more

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more
1 2 3 4 20