Prázdniny

Vážení žáci a rodiče, přejeme všem pěkné prázdniny plné radostných zážitků, sluníčka a letní pohody. Škola je v době od 29. 6. – 25. 8. 2021 uzavřena. V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Přihlášku ke studiu je možné zaslat obyčejně poštou nebo vhodit do schránky ve vestibulu budovy. Lenka Hrušková Jednatelka školy T: +420 603 710 168 E: l.hruskova@sosricany.cz […]

Read more

Opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky – srpen

Vážení žáci, v Bakaláři jsou již nyní uloženy opravné a doplňkové zkoušky. Naleznete je v záložce Klasifikace – opravné zkoušky. Vždy je uveden předmět, datum, čas a místo konání zkoušky. Všem bude zaslána informace také na školní e-mail a do Komens. Budoucí žáci dálkového studia, kteří mají vykonat rozdílovou zkoušku pro postup do vyššího ročníku byli informováni e-mailem. Termíny zkoušek […]

Read more

Předávání vysvědčení dne 28. 6. 2021

Vážení žáci a rodiče, předávání vysvědčení proběhne v pondělí 28. 6. 2021 a to dle harmonogramu níže: Třída Učebna Čas Vyučující 1.A č. 1 8:00 Mgr. Hofmann 1.B č. 3 8:00 Ing. Starcová 1.N č. 5 8:00 Mgr. Kratochvíl 2.A č. 3 8:30 Ing. Římalová 2.B č. 1 8:30 Ing. Škoda Žáci dálkového studia obdrží vysvědčení v září při první […]

Read more

Ředitelské volno 29. a 30. června 2021

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na úterý a středu (29. 6. a […]

Read more

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci a budoucí žáci, v souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a […]

Read more

Návrat žáků do školy

Vážení žáci a rodiče, dle nařízení vlády se od 24. května 2021 vrací prezenční výuka žáků středních škol. Vzhledem k tomu, že ve dnech 24. – 25. května 2021 probíhá přijímací řízení a podpisy smluv s budoucími žáky, stanovuje ředitel školy na tyto dny distanční způsob výuky dle stálého rozvrhu hodin. Od 26. května 2021 bude ve škole probíhat výuka […]

Read more

Provoz školy od 17. 5. 2021

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 v teoretické výuce. Výuka bude probíhat distančním způsobem. Na výjimku je na střední škole SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519 povoleno: se umožňuje praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem […]

Read more
1 2 3 4 39