Třídní schůzky dne 2. 11. 2021 od 17:00 hodin – ONLINE

Vážení rodiče a žáci, v úterý 2. 11. 2021 od 17:00 hodin se konají třídní schůzky pro žáky denního studia, které proběhnou online pomocí google meet. Bližší informace k organizaci třídních schůzek obdržíte přes Komens od třídních učitelů a to včetně odkazu na připojení ke schůzce. Vždy bude nutné přihlášení pomocí školního e-mailu žáka.

Read more

Volba zákonného zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady

Vážení rodiče, ředitel školy vyhlašuje dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., volby členů Školské rady zákonného zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Volba zástupce proběhne dne 2. listopadu 2021 od 17:00 hod. při online třídních schůzkách. Pro nastávající volbu vyhlašuje dnešním dnem (1. 10. 2021) příjem přihlášek kandidátů. Uzavření příjmů přihlášek kandidátů je dne 30. 10. 2021 v 20:00 hodin. Zájemci […]

Read more

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí (27. 9. 2021) pro žáky teoretického […]

Read more

Nově průkaz ISIC pro žáky naší školy

Koordinátorem karet ISIC na naší škole je Ing. Marek Škoda, DiS., kterého najdete ve 3. patře vedle kuchyňského studia. Pokud máte zájem o výrobu nové karty, přineste s sebou vyplněnou žádost, kterou dostanete od třídního učitele a 290,– Kč. Třídní učitel zajistí vyfocení a vložení fotografie do IS Bakaláři. Prodloužení platnosti karty také u Ing. Marka Škody, DiS. Naše škola nabízí svým studentům možnost výhodnějšího […]

Read more
1 2 3 4 40