INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu […]

Read more

U nás ve škole s projektem Zrozeno v EU

V úterý 18. února u nás bylo veselo. V rámci projektu Zrozeno v EU nám kuchaři připravili výborné polední menu – Mini burger s trhaným masem a karamelizovanou cibulí, Salát Coleslaw a Drobenkový koláč. Vše bylo připravováno z regionálních potravin, což je cílem projektu. Projekt Zrozeno v EU je informačním a edukačním projektem Agrární komory ČR na podporu zemědělských a potravinářských produktů. Cílem projektu je informovat […]

Read more

Návštěva poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci výuky

Vážení rodiče a žáci, v úterý 25. února 2020 se zúčastní třídy 1.A, 2.A a 2.B návštěvy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Sraz: v 9.00 hod. na hlavním nádraží v Praze u Billy Začátek akce: v 10.00 hod. Předpokládaný konec: 12.00 – 13:00 hod. Pedagogický dozor: Mgr. Kratochvíl, Mgr. Kobzevová, Ing. Římalová Bližší informace k […]

Read more

Beseda na téma drogy, HIV a AIDS

Poslední školní den prvního pololetí jsme věnovali odborné přednášce na téma drogy, HIV a AIDS, která se uskutečnila v rámci sociálně-patologických jevů minimálního preventivního programu naší školy. Žáci tříd 1.A, 2.A a 2.B, ale také učitělé se dozvěděli spoustu zajímavostí. Přednášku vedl pan Martin Hornych (odborný lektor prevence HIV a AIDS, odborný poradce předtestového a potestového poradenství). Mnohokrát děkujeme za […]

Read more
1 2 3 4 28