Organizace výuky od 19. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k tomu, že termín otevření školy se opět posunul, jak jistě víte z médií, ale také z informací na webu školy musíme přistoupit k těmto organizačním změnám:

1. Žáci denního studia, kteří mají teoretickou výuku – výuka probíhá dle rozvrhu, ve které jsou hodiny označení OL a SAM. Hodiny OL (online – videokonference přes Google Meet) jsou povinné pro všechny žáky. Hodiny označené SAM (samostudium) v rozvrhu nejsou vedeny přes Google Meet, ale máte od vyučujících zadanou práci přes Google Classroom + úkoly jsou vždy zadány do IS Bakaláři. Rozvrhy s vyznačením hodin jsou pro jednotlivé třídy jsou umístěny níže a třídní učitelé je rozešlou na školní e-maily všech žáků.

Všichni máte povinnost se distanční výuky účastnit, jak je psáno ve školském zákoně. Dále distanční výuku upravuje školní řád a pokyn ředitele školy k distanční výuce. Se všemi dokumenty jste byli na začátku školního roku seznámeni.

2. Žáci, kteří mají být na odborném výcviku – dostanou od jednotlivých vyučujících zadanou práci ve formě samostudia na týden, kdy mají být na praxi. Následující týden, kdy mají online výuku to s vyučujícím proberou a zhodnotí. Pod dobu zákazu odborného výcviku je povinností všech pracovat tímto způsobem.

3. Žáci dálkového studia – výuka probíhá pomocí Google Meet (videokonference) dle platného rozvrhu hodin, který je uveřejněn na webu školy. Odkaz zde: https://www.sosricany.cz/studenti-2/dalkove-studium/rozvrh-hodin-konzultaci/

 

V Říčanech dne 16. 10. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy