Organizace prvního školního dne 1. 9. 2022

Rozpis a organizace viz níže.

Třída Obor Učebna Čas Třídní učitel
1.A KČ, CU 1 8.00 h. Mgr. Jaroslav Kratochvíl
1.B PI, ŘU 1 10.00 h. Ing. Věra Pilná
1.N TP 7 8.00 h. Ing. Marek Hašek, DiS.
2.A KČ, ŘU 8 8.00 h. Ing. Marek Škoda, DiS.
2.B PI, CU 3 10.00 h. Ing. Marek Škoda, DiS.
2.N TP 5 10.00 h. Mgr. Radka Dvořáková
3.A KČ, CU 3 8.00 h. Mgr. Dušan Hofmann
3.B PI, ŘU 8 10.00 h. Ing. Iva Starcová

Zkratky oborů:

KČ – Kuchař/číšník

CU – Cukrář

PI – Pivovarník/sladovník

ŘU – Řezník/uzenář

TP – Technologie potravin – nástavbové studium

 

Ve třídách bude po seznámení se systémem výuky a dalších informacích provedena kontrola:

  • seznamů, státní příslušnosti a rodných čísel
  • úspěšného dokončení 9. třídy
  • zdravotní pojišťovny
  • adaptační kurz,
  • výpisy ze zdravotní dokumentace – PPP
  • informovaný souhlas
  • pravidla pro omlouvání
  • kontrola zdravotních průkazů