Organizace distanční výuky od 4. – 8. ledna 2021

Vážení rodiče a žáci,
jak jistě víte, 4. 1. 2021 se do lavic vrací pouze 1. a 2. třída ZŠ, ostatní se učí distančně. V průběhu týdne snad budeme mít více informací od MŠMT, jak bude vypadat výuka od 11. 1. 2021. Jak jsem slíbil, tak posílám bližší informace k organizaci distanční výuky.

 

Jak bude distanční výuka vypadat?

Výuka denního studia probíhá podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku, který byl vyvěšen na webu školy dne 16. 10. 2020, odkaz na rozvrhy: https://www.sosricany.cz/organizace-vyuky-od-19-10-2020/. Dálkové studium probíhá dle rozvrhu konzultací, který je umístěn na webu školy.

Pozn.: distanční výuka začíná lichým týdnem.

 

Odborný výcvik

V týdnu od 4.- 8. 1. 2021 je odborný výcvik zrušen. Žáci denního studia obdrží od jednotlivých vyučujících zadání úkolů, které bude nutné vypracovat a následně proběhne kontrola v týdnu, kdy mají teoretickou výuku.

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy