Opatření platná od 11. – 29. ledna 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR zůstanou opatření proti COVID-19 v pátém stupni PES nejméně do 29. 1. 2021, tj. i školy budou bez osobní přítomnosti žáků (kromě žáků, kteří vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám se zúčastní individuálních konzultací).

  1. Pokračuje tedy distanční výuka. Od 11. 1. 2021 podle rozvrhu vyučovacích hodin sudého týdne, jak to bylo při distanční výuce na podzim. Rozvrh hodin: https://www.sosricany.cz/organizace-vyuky-od-19-10-2020/
  2. Žáci, kteří mají v sudém týdnu odborný výcvik dostanou zadanou práci od vyučujících jednotlivých předmětů.
  3. Konzultace dálkového studia dne 20. ledna proběhnou distančním způsobem.

Odkaz na MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

 

V Říčanech dne 8. ledna 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy