Opatření Covid-19

Manuál k provozu škol

Informace o aktualizaci manuálu

Doporučení ČŠI pro školy

Pokyn ředitele školy k provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

Aktualizovaný Pokyn ŘŠ ke dni 4. 9. 2020