NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Vážení žáci, zaměstnanci, rodiče,

začíná nám nový školní rok. Čeká nás školní rok, v němž budeme pokračovat v cestě za co nejkvalitnějším vzdělávání našich žáků. Začíná nám období, ve kterém svým způsobem vstupujeme do neznáma. Nikdo nedokáže předpovědět, jak bude probíhat výuka. Naše škola je připravena snad na vše. Jsme připraveni kdykoli ihned přejít na distanční výuku. Budeme doufat, že to nebude potřeba. Prosím všechny žáky, aby přijímali nastavený systém s pokorou. Snažili jsme se jej vyladit tak, aby byl optimální. Aby nebyl ani rizikový, ale ani příliš striktní – k nevydržení. Nedodržování nastavených pravidel však může vést ke zpřísnění. Myslete na to.  Prosím všechny žáky, aby se také zbytečně nezdržovali na chodbách a na toaletách. Nebraňte ani učitelům, aby větrali. To vše je především ve vašem zájmu. 

Shrnuto, udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom mohli vzdělávat a vychovávat naše žáky, jak nejlépe umíme. 

Vážení žáci, připravili jsme vám v naší škole příjemné prostředí. Nyní je jen na vás, co si ze školy budete chtít “odnést”. My vám podáváme pomocnou ruku, otevíráme vám dveře za poznáním a uděláme pro vás vše, co budeme umět. Každý z vás vše svojí pílí a tím, jak moc bude chtít ovlivnit to, co vše bude znát a umět, rozhodnete o svém vzdělání. Myslete na to. Nadání není vše. A naopak – i méně nadaní mohou v naší škole zářit. Píle a snaha jsou rozhodující. 

Vážení rodiče, vám přejeme, aby školní rok proběhl v co největším klidu a abyste vlastně ani neměli důvod řešit jakýkoli problém. A když už něco bude potřeba, neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tu pro vás. 

Vážení zaměstnanci, vám přeji hlavně pevné zdraví a pevné nervy.

Pěkné dny. 

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy