Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 (Září – náhradní/opravný termín)

7. září 2020 – písemná zkouška (8.00 hod.)
14. září 2020 – praktická + ústní zkouška (8.00 hod.)

Termíny závěrečných zkoušek 2019/20 (Prosinec – náhradní/opravný termín)

4. prosince 2020 – písemná zkouška (8.00 hod.)
10. prosince 2020 – praktická + ústní zkouška (8.00 hod.)

Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina.

Úprava JZZZ ve školském zákoně ZDE


Dokumenty ke zpracování Samostatné odborné práce (SOP) pro školní rok 2019/20

Příkaz ředitelky SOŠS Říčany k praktické části JZZZ (ke zpracování SOP) + formální úprava

Příloha č. 1 příkazu ředitelky školy k odevzdání SOP – plagiátorství

Příloha č. 2 příkazu ředitelky školy k odevzdání SOP – zpracování v předmětu

Pokyny pro žáky k vypracování samostatné odborné práce – CUKRÁŘ

Pokyny pro žáky k vypracování samostatné odborné práce – KUCHAŘ

Pokyny pro žáky k vypracování samostatné odborné práce – ČÍŠNÍK

Kalkulační list

Normování

Surovinová norma – cukráři

Žádanka na inventář

Žádanka na suroviny

Vzor titulní strany SOP

Vzor zadání a evidenční list SOP

Bližší informace ke zpracování, konzultacím a odevzdání SOP obdrží žáci při losování témat od Mgr. Vančury. Podrobné informace naleznete od 23. 1. 2020 na Moodlu v záložce Závěrečné zkoušky 2019/20.


Od školního roku 2014/15 skládají naši studenti Jednotné zadání závěrečných zkoušek.

NZZ


Otázky ze světa práce ke stažení ZDE


plakat_nzz