Nová hygienická opatření od 18. 9. 2020

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví jsou od pátku 18. 9. 2020 žáci i učitelé povinni nosit roušku i během vyučovaní.

Prosím všechny o dodržování!

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy