Návrat žáků závěrečných ročníků k prezenční výuce od 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od středy 25. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce žáci závěrečných ročníků. Znamená to tedy, že třídy 3.A a 3.B se učí prezenční formou ve škole dle platného rozvrhu hodin kromě hodin tělesné výchovy. I nadále platí přísné dodržování hygienických opatření (roušky na chodbách i ve třídách). Případná změna bude v IS Bakaláři – Suplování. U ostatních tříd 1.A a 1.N probíhá výuka i nadále distanční formou dle upraveného rozvrhu ZDE.

Dále platí, že od 25. 11. 2020 je povolen odborný výcvik, kterého se budou účastnit žáci tříd 1.B, 2.A, 2.B. Je možné, že z důvodu uzavřených restaurací a cukráren nebude možné realizovat praxi pro obory Cukrář a Kuchař – číšník (informace k OV bude poslána do IS Bakaláři v pondělí 23. 11. 2020)

Od 30. 11. 2020 platí i nadále osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků. Ostatní ročníky se učí i nadále distanční formou. Odborného výcviku se žáci účastní v běžném režimu, jak je stanoveno (1.A, 3.A, 3.B).

Konzultace dálkového studia pro závěrečné ročníky budou probíhat také prezenční formou ve škole dle rozvrhu hodin. Ostatní ročníky i nadále distanční formou prostřednictvím online videokonferencí přes Google Meet.

V případě, že by došlo ke změně, tak vás budu informovat prostřednictvím webových stránek, facebooku a IS Bakaláři. Hlídejte tedy všechny dostupné informační kanály školy.

 

V Říčanech dne 20. 11. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy

 

Přílohy:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství