Návrat žáků do školy

Vážení žáci a rodiče,

dle nařízení vlády se od 24. května 2021 vrací prezenční výuka žáků středních škol. Vzhledem k tomu, že ve dnech 24. – 25. května 2021 probíhá přijímací řízení a podpisy smluv s budoucími žáky, stanovuje ředitel školy na tyto dny distanční způsob výuky dle stálého rozvrhu hodin.

Od 26. května 2021 bude ve škole probíhat výuka dle stálého rozvrhu hodin (bez TEV), který máte v IS Bakaláři.

 

Testování žáků dne 26. 5. 2021

1. Testovat se musí každý žák, který bude přítomen ve škole. Testování bude probíhat při zahájení výuky ve třídě v 8.00 hodin.

2. Žáci, kteří prodělali Covid v posledních 90-ti dnech, musí přinést potvrzení od lékaře, kde je jasné, kdy nemoc prodělali.

3. Čestné prohlášení na testování Covid v IS Bakaláři použijete tehdy, pokud jste byli v posledních 72 hodinách testování s negativním výsledkem.

 

Průběh výuky

Žáci se učí dle rozvrhu hodin (bez TEV), kdy je nutné často větrat ve třídách. Povinné je mít jednorázovou roušku nebo respirátor. Často si mýt a desinfikovat ruce.

V případě, že se žák necítí dobře, tak navštíví lékaře a nechá se preventivně otestovat. Dozví-li se žák, že je pozitivní, tak neprodleně kontaktuje vedení školy.

Informace pro školy a školská zařízení od 24. 5. 2021

 

V Říčanech dne 18. 5. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy