Nástavbové obory

Více informací o otevíraném oboru ZDE

 

Potravinářský technolog (29-41-L/51 Technologie potravin)

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik, např. jako vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, hlavní technolog, dále v nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin. Uplatní se rovněž v oblasti kontroly jakosti, trvanlivosti a zdravotní bezpečnosti potravin v provozních laboratořích, při výrobě kritických bodů potravinářského provozu, včetně zajištění harmonogramu sanitace, BOZP a hygienických opatření.

Může také odborně posuzovat změny technologie z hlediska výrobních zařízení.

 

Ukončení studia

Forma vzdělávání je u denního studia dvouletá. Žáci ukončují vzdělávání maturitní zkouškou podle platných předpisů. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Školné je 19.600 Kč za školní rok.

 

Učební plán školního vzdělávacího programu:

 Potravinářský technolog – denní studium

Předměty 1.ročník 2.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Administrativa
Ekonomika
Základy podnikání
Technologie potravin
Výživa ke zdraví
Stroje a zařízení
Biologie a mikrobiologie
Analýza potravin
Chemie potravin