MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ NA SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku  uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín  6. dubna 2021  tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Prodloužení termínu pro odevzdání zápisového lístku