Maturitní zkoušky

Vážení žáci,

nacházíte se na stránce, která se týká maturitní zkoušky. Naleznete zde všechny důležité informace a termíny konání této zkoušky.

Důležitý odkaz pro žáky: http://www.novamaturita.cz

Publikace k maturitě (k přečtení): http://www.novamaturita.cz/publikace-k-maturite-1404036219.html

Testy a zadání na zkoušku: http://www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky

Zkušební komise maturitní zkoušky

Rozpis na ústní MZ + obhajoby MP

Vlastní seznam četby k maturitní zkoušce


Maturitní práce

Vzory všech dokumentů potřebných pro psaní maturitní práce ke stažení níže.

Témata – maturitní práce

Desky maturitní práce

Titulní strana maturitní práce

Zadání maturitní práce a evidenční list

Anotace maturitní práce

Formální úprava maturitní práce


Důležité dokumenty pro vypracování MP:

MS Word – publikace

Návod na úpravu MP


Harmonogram maturitních zkoušek

Nepovinné předměty MZ (školní části) – z předmětu Informatika, Ekonomika

 

Profilová část MZ se skládá:

1. Písemná část – vypracování maturitní práce

2. Praktická část – analýza a mikrobiologie v laboratoři

3. Ústní část

 

Témata ústní MZ – profilová část:

Anglický jazyk

Chemie potravin

Technologie potravin

Ekonomika

 

Termíny:

Termíny MZ – jaro 2022