Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2019

MŠMT v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro podzimní zkušební období roku 2019.Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol.

Seznam spádových škol Praha:

Termíny zkoušek