Informace pro budoucí 1. ročníky ve školním roce 2022/2023

Informace pro žáky prvních ročníků nastupující od 1. 9. 2022

Vážení rodiče a budou žáci,

jsem rád, že jste si zvolili právě naší školu ke studiu. Dovolte mi vám poslat informace k zahájení školního roku 2022/2023. Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022., kde se žáci dozví základní informace k organizaci prvních dnů ve škole. V tento den budou žáci ve škole pouze 2 hodiny, tj. max. do 10 hodin. Rozpis jednotlivých tříd je následující (včetně oborů):

1.A (Kuchař-číšník, Cukrář) – učebna č. 1 v 8.00 hodin, třídní učitel: Mgr. Jaroslav Kratochvíl

1.B (Pivovarník-sladovník) – učebna č. 1 v 10.00 hodin, třídní učitelka: Mgr. Radka Dvořáková

1.N (Technologie potravin) – učebna č. 7 v 8.00 hodin., třídní učitel: Ing. Marek Hašek, DiS.

Na zahájení školního roku je nutné, aby všichni žáci přinesli úředně ověřenou kopii vysvědčení z deváté třídy + vyplněný osobní dotazník, který raději ještě posílám v příloze e-mailu. Dalším důležitým dokumentem pro odborný výcvik je zdravotní průkaz, který musí mít žáci 1. září také u sebe, abychom si ve škole udělali kopii.

V pondělí 5. září 2022 od 16.00 hodin  se bude konat informativní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků. Účast na této schůzce je nutná!

Od 12. – 14. září 2022 proběhne adaptační kurz na Slapech (Nová Živohošť), o kterém jste byli informováni při přijímacím řízení. Bližší informace byli všem zaslány e-mailem a budete s nimi dále seznámeni na informativní schůzce ve škole.

Níže naleznete informace k adaptačnímu kurzu a ke studijním průkazům ISIC.

Adaptační kurz

Studijní průkaz ISIC – informace

Žádost o ISIC