Informace pro 1. a 2. ročníky

Vzhledem k tomu, že ve škole budou v měsíci červnu probíhat závěrečné zkoušky, bude výuka prvních a druhých ročníků denního i dálkového studia pokračovat distančním formou (videokonference) + materiály v moodlu a na google disku). Klasifikace za II. pololetí se uzavírá v pondělí 22. června 2020.

Harmonogram předávání vysvědčení bude včas zveřejněn.