Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Školní vzdělávací programy ke všem oborům vzdělávání jsou k dispozici (k nahlédnutí) v ředitelně školy.

Škola má vytvořeny tyto ŠVP:

Kuchař – číšník (denní forma)

Kuchař – číšník (dálková forma)

Cukrář (denní forma)

Cukrář (dálková forma)

Pivovarník – sladovník (denní forma)

Pivovarník – sladovník (dálková forma)

Řezník – uzenář (denní forma)

Řezník – uzenář (dálková forma)

Potravinářský technolog (denní forma)