Pedagogický sbor

Seznam vyučujících pro školní rok 2019/2020

Jméno a příjmení Předmět E-mail adresa Telefon
Mgr. Jaroslav Kratochvíl

ČJL, OBN, NJ

j.kratochvil@sosricany.cz  730 517 754
Mgr. Radka Dvořáková
ANJ r.dvorakova@sosricany.cz – – –
Ing. Evelina Wernerová

TE(řu), ABI

e.wernerova@sosricany.cz 734 151 553
Lenka Hrušková TE (ku, čí) l.hruskova@sosricany.cz 603 710 168
Mgr. Daniel Vančura, MBA

TE (ku-čí), POV, STO, EK, OBP

d.vancura@sosricany.cz 732 192 954
Mgr. Ivana Kobzevová

TE (cu), SU, OK

i.kobzevova@sosricany.cz 732 901 223
Mgr. Jiří Kačírek TV
 j.kacirek@sosricany.cz – – –
Ing. Jaroslava Římalová

MA, ZPV, MI, IN

j.rimalova@sosricany.cz – – –
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.

VSP, ZPS, SAZ, MI

j.fiala@sosricany.cz – – –
Veronika Freslová

OV, STO

v.freslova@sosricany.cz 734 151 554
Ing. Tomáš Zoufalý

VSP, ZPS, SAZ, MI

t.zoufaly@sosricany.cz – – –
Bc. Marek Škoda, DiS. ZP, SAZ, POV, STO, VÝŽ, TE (ku-čí), SUR m.skoda@sosricany.cz – – –
Ing. Zdeněk Sedláček TE(řu) z.sedlacek@sosricany.cz – – –