Informace o provozu školy 5. – 18. října 2020

Vážení žáci a rodiče,

posílám slíbené informace k distanční výuce, která je v tuto chvíli zavedena od 5. – 18. října 2020. Zde najdete přesné informace, jak bude samotná výuka zajištěna:

  • Všichni žáci mají zřízen školní účet na www.gmail.com s doménou @sosricany.cz. Návod, jak se do e-mailu přihlásit a změnit si heslo byl odeslán všem prostřednictvím IS Bakaláři. Žákům dálkového studia bude informace odeslána ještě na soukromé e-maily v pátek 2. října 2020.
  • Distanční výuka bude probíhat pomocí aplikace Google Meet – videokonference. Dalším nástrojem distanční výuky je Google učebna, kde budou shromažďovány výukové materiály, testy ad. pro jednotlivé předměty. O jakémkoliv zadání do tohoto prostoru obdržíte na školní e-mail zprávu, proto si nastavte např. na mobilní telefon tento e-mail a minimálně 1x denně ho kontrolujte. Doporučuji být ve webovém prohlížeči k tomuto e-mailu přihlášen trvale.
  • Rozvrh hodin (denní studium) – je upraven oproti stálému rozvrhu pro prezenční výuku. Rozvrhy jednotlivých tříd máte sdíleny na google disku po přihlášení a jsou zveřejněny na webu školy (níže). Modře škrtnuté hodiny se při online výuce nekonají, žákům je zadána domácí příprava.
  • Konzultace dálkového studia zůstávají zachovány podle rozvrhu – výuka bude probíhat prostřednictvím google meet. Odkazy na výuku naleznete v jednotlivých google učebnách.
  • Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit, jak ukládá zákon. Absence při této výuce se započítává do celkové absence a musí být vždy zákonným zástupcem žáka nebo plnoletým žákem řádně omluvena dle školního řádu. V případě, že není řádně omluvena je kontaktován zákonný zástupce nebo zletilý žák třídním učitelem výhradně prostřednictvím IS bakaláři – Omluvenky.
  • Domácí úkoly – všechny úkoly budou vyučujícími zadávány do IS Bakaláři.
  • Praktická výuka zůstává zachována v plném rozsahu. To znamená, že žáci budou nadále docházet na svá pracoviště bez omezení. Veškerá absence musí být řádně omluvena.

 

V Říčanech dne 1. října 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy


 

Rozvrhy hodin – denní studium pro distanční výuku