INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole do 21. 3. 2021. I nadále bude probíhat distanční forma vzdělávání. Výjimkou jsou doklasifikační zkoušky, které se mohou individuálně konat ve škole po domluvě s vyučujícím. O dalším vývoji vás budu informovat.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021

 

V Říčanech dne 28. 2. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy