INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Znamená to tedy, že i nadále bude výuka probíhat distanční formou, viz dokument MŠMT.

 

V Říčanech dne 28. 1. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy