Formuláře ke stažení

Vážení studenti a rodiče,

na této stránce naleznete tiskopisy přihlášek na tříleté učební obory v denní i dálkové formě, nástavbové studium v denní formě a ostatní potřebné formuláře:

 

Přihláška ke studiu v učebním oboru (denní) ZDE

Přihláška ke studiu v učebním oboru (dálkové) ZDE

Přihláška k nástavbovému studiu ZDE

Vzor žádosti o zápisový lístek ZDE

Žádost o uvolnění z výuky ZDE

Žádost o uvolnění z výuky – zkrácení odpoledního vyučování ZDE

Žádost o uvolnění žáka z TV ZDE

Žádost žáka o zanechání studia na vlastní žádost ZDE

Žádost žáka o povolení přestupu ZDE

Žádost o povolení opakování ročníku ZDE

Žádost o změnu oboru – zaměření ZDE

Žádost o přerušení studia ZDE

Žádost o povolení Individuálního vzdělávacího plánu ZDE

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení ZDE

Žádost o uznání dosaženého vzdělání ZDE

Souhlas k opuštění budovy školy ZDE

Oznámení o přestupu na jinou školu na vlastní žádost ZDE

Potvrzení o praxi pro postup do vyššího ročníku (dálkové) ZDE

Žádost o vykonání závěrečné zkoušky v opravném/náhradním termínu ZDE