Dvouleté (nástavbové) studium

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/20201 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se konají prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení znalostí uvedeného v přihlášce ke studiu:

  • průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
  • průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
  • uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatčný
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)

Bližší informace k přijímacímu řízení ZDE


Přihlášky

Přihláška je k dispozici ke stažení ZDE

Přihlášky se podávají přímo ředitelce školy osobně nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2020. Přihláška je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce.


Organizace přijímacích zkoušek

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a písemný test z matematiky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud konal uchazeč zkoušku dvakrát, započítává se mu do celkového hodnocení lepší výsledek z písemného testu.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (pouze pro první kolo přijímacího řízení, v dalších kolech se JPZ na naší škole nekoná)

  1. termín: 14. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním místě na přihlášce), náhradní termín: 13. 5. 2020
  2. termín: 15. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce), náhradní termín: 14. 5. 2020

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dnů před konáním 1. termínu JPZ, tedy nejpozději 29. 3. 2020. Ve stanovených termínech bude probíhat i motivační pohovor. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 12

V Říčanech 20. 10. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy