Dvouleté (nástavbové) studium

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2021/22 nekonají.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků hodnocení znalostí uvedeného v přihlášce ke studiu:

  • průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
  • průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
  • uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)

Přihlášky

Přihláška je k dispozici ke stažení ZDE

Přihlášky se podávají řediteli školy osobně nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2021.


Organizace přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška na nástavbové studium se na naší škole nekoná. Uchazeči o studium budou přijati bez přijímací zkoušky.
Aktuální informace MŠMT k jarnímu termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 12

V Říčanech 20. 10. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy