Důležité informace pro 3. ročníky

Dle příkazu ředitele školy bude k závěrečným zkouškám připuštěn žák, který PROSPĚL v 1. pololetí 3. ročníku. Kdo měl z některého předmětu nedostatečnou, vykoná opravnou zkoušku dle tohoto příkazu ředitele školy. Opravná zkouška, aby byl žák připuštěn v řádném termínu k závěrečným zkouškám musí být vykonána nejpozději do 20. května 2021. Zkouška po tomto datu znamená, že bude žák konat závěrečnou zkoušku v náhradním termínu v září (opravná zkouška musí být vykonána nejpozději do 30. června 2021). Kdo byl z nějakého předmětu nehodnocen, domluví se s vyučujícím na termínu a času doplňkové zkoušky a to nejpozději do 31. 3. 2021.

 

V Říčanech dne 16. 2. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy

 

Příkaz ředitele školy ZDE