Doklasifikační zkoušky za I. pololetí – denní studium

Vážení žáci,

přehled doklasifikačních zkoušek za I. pololetí (denní studium) v jednotlivých předmětech naleznete v IS Bakaláři v záložce Klasifikace – opravné zkoušky, kde je uveden datum, čas a učebna zkoušky. Kompletní seznam je dále uložen na google disku každé třídy denního studia. U dálkového studia jsou doklasifikační zkoušky individuální a to po domluvě s vyučujícím. Žáci dálkového studia případně sami kontaktují vyučujícího.

Mgr. Daniel Vančura, MBA