Denní studium

Vyučování je organizováno v cyklech, týden škola, týden praxe. Výuka probíhá podle ŠVP. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk.

Ve formě denního studia nabízíme tyto obory :

Pivovarník – sladovník

Praxi pro žáky budou zajišťovat kromě jiných pivovarů tyto provozovny:

Štiřínská stodola – minipivovar, Kounický pivovar, Hostivar, Černokostelecký zájezdní pivovar, Pivovar Ferdinand Benešov

Vyučované předměty :
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Informatika
Tělesná výchova
Ekonomika
Výroba sladu a piva
Zkoušení piva a sladu
Stroje a zařízení
Mikrobiologie
Odborný výcvik

Řezník – uzenář

Vyučované předměty :
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Tělesná výchova
Ekonomika
Technologie
Biologie
Výživa
Obchodní provoz
Odborný výcvik

Kuchař – číšník

Vyučované předměty :
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika
Základy přírodních věd
Občanská nauka
Informatika
Tělesná výchova
Ekonomika
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Technologie
Stolničení
Odborný výcvik

Cukrář

Vyučované předměty :
Cukrář 29-54-H/01 denní I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Tělesná výchova
Ekonomika
Technologie
Suroviny
Stroje a zařízení
Odborné kreslení
Odborný výcvik

Školné pro všechny učební obory je od 1. 9. 2022 ve výši 14.000,- Kč za školní rok.

Přijímací pohovory se nekonají, přijímáme každého uchazeče, který má zájem o daný obor a má splněné základní vzdělání ukončené devátou třídou.