Dálkové

DÁLKOVÉ STUDIUM

Dálkové studium je určeno všem, kteří mají zájem si rozšířit kvalifikaci, zvyšovat si sebevědomí nebo pouze získat dobrý pocit z rozšířeného vzdělání.

Dále je určeno zájemcům jejichž cílem je podnikat v daných oborech, udržet si práci a nebo si naplnit volný čas zajímavým studiem.

Studium probíhá každou lichou středu od 14.00 hod. Praktická výuka je spojena do vícetýdenního cyklu na vybraných provozovnách (50 hodin za pololetí). Výuka probíhá podle ŠVP.

Pokud zájemce doloží maturitní vysvědčení, lze mu uznat některé všeobecně vzdělávací předměty. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk.

Ve formě dálkového studia nabízíme tyto obory :


Pivovarník – sladovník

Vyučované předměty :
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálkové I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Informatika
Ekonomika
Výroba sladu a piva
Zkoušení piva a sladu
Stroje a zařízení
Mikrobiologie
Odborný výcvik

Řezník – uzenář

Vyučované předměty :
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Ekonomika
Technologie
Biologie
Výživa
Obchodní provoz
Odborný výcvik

Kuchař – číšník

Vyučované předměty :
Kuchař-číšník 65-51-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika
Základy přírodních věd
Občanská nauka
Informatika
Ekonomika
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Zařízení provozoven
Odborný výcvik

Cukrář

Vyučované předměty :
Cukrář 29-54-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Ekonomika
Technologie
Suroviny
Stroje a zařízení
Odborné kreslení
Odborný výcvik

Školné pro všechny učební obory je 15.000,- Kč za školní rok.

Na dálkové studium se může přihlásit každý zájemce, který má splněné základní vzdělání.