Dálkové

DÁLKOVÉ STUDIUM

Dálkové studium je určeno všem, kteří mají zájem si rozšířit kvalifikaci, zvyšovat si sebevědomí nebo pouze získat dobrý pocit z rozšířeného vzdělání.

Dále je určeno zájemcům jejichž cílem je podnikat v daných oborech, udržet si práci a nebo si naplnit volný čas zajímavým studiem.

Studium probíhá každou lichou středu od 13.20 hod, u 3. ročníků obor Cukrář cca 5 sobot za pololetí. Praktická výuka je spojena do vícetýdenního cyklu na vybraných provozovnách (50 hodin za pololetí). Výuka probíhá podle ŠVP.

Pokud zájemce doloží maturitní vysvědčení a ročníková vysvědčení ze střední školy, lze mu uznat některé všeobecně vzdělávací předměty. Na škole se vyučují dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk (pouze u oboru Kuchař-číšník).

Ve formě dálkového studia nabízíme tyto obory:


Pivovarník – sladovník

Vyučované předměty :
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálkové I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Informatika
Ekonomika
Výroba sladu a piva
Zkoušení piva a sladu
Stroje a zařízení
Mikrobiologie
Odborný výcvik

Řezník – uzenář

Vyučované předměty :
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Ekonomika
Technologie
Biologie
Výživa
Obchodní provoz
Odborný výcvik

Kuchař – číšník

Vyučované předměty :
Kuchař-číšník 65-51-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika
Základy přírodních věd
Občanská nauka
Informatika
Ekonomika
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Zařízení provozoven
Odborný výcvik

Cukrář

Vyučované předměty :
Cukrář 29-54-H/01 dálková I.ročník II.ročník III.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Informatika
Ekonomika
Technologie
Suroviny
Stroje a zařízení
Odborné kreslení
Odborný výcvik

Školné pro všechny učební obory je 15.000,- Kč za školní rok.

Na dálkové studium se může přihlásit každý zájemce, který má splněné základní vzdělání.