Co je to demokracie aneb Říčany nezapomínají

Ve čtvrtek 14. listopadu si naši žáci připomenou události roku 1989 na Masarykově náměstí v Říčanech, kde je pro ně připraven program spojený s besedou. Záštitu nad touto akcí má město Říčany. Žáci si tak připomenou konkrétní dění 17. listopadu 1989.


Článek Mgr. Hany Špačkové, místostarostky města Říčany

Tímto názvem jsme pojmenovali s kolegy všechny akce, jimiž si chceme v Říčanech připomenout dramatické události roku 1989 a hlavně listopadovou „Sametovou revoluci“. Srdečně vás zveme, přijďte si vzpomenout na pohnutou dobu, zamyslet se nad tím, kam se společnost posunula, co nám uplynulých třicet let přineslo a kam nyní směřujeme. A také si trochu uvědomit, jak křehké to všechno je…

Vše začíná na výstavě Osmdesátky v říčanském muzeu, sedmdesátá a osmdesátá léta na vás opravdu dýchnou. Zajímavá je i pouliční výstava na ulici 17. listopadu. Není náhodou na této ulici, posuďte sami, jak se Říčany od té doby proměnily.

V novém výstavním sále na Staré radnici se setkáte s unikátními snímky známého fotografa Jana Šibíka. Tato výstava probíhá také na Staroměstské radnici, ta naše je pochopitelně z prostorových důvodů menší, ale stejně působivá. Navštívit jí můžete do konce listopadu ve výstavním sále Staré radnice.

Velmi zajímavé může být pro mnohé živé vyprávění jednoho z hlavních aktérů studentských demonstrací, jednoho z vůdců studentského hnutí. Není jím nikdo jiný než Marek Benda, dnešní poslanec Parlamentu ČR. Tato beseda se uskuteční v koncertním sále Staré radnice 13. 11., nenechte si autenticky podané zážitky ujít.

Dramatické události konce roku 1989 si společně připomeneme na setkání na Masarykově náměstí. Zazní zde písně, které se nesly tehdy všemi demonstracemi, vzpomeneme si promítnutím dobových dokumentů, jak to tenkrát bylo, zazpíváme si společně hymnu, při jiné písni budeme všichni doufat, že „zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…„

Přijďte zapálit svíčku k našemu provizorní mu pietnímu místu, k pomníku „Ruce“, ke stejném pomníku, jako je na Národní třídě.

Na tento happening navazuje v Kulturním centru Labuť jeden z úplně posledních koncertů skupiny Spirituál Kvintet, jehož se můžete zúčastnit. Přítomnost skupiny na listopadových demonstracích a její písně se staly jedním ze symbolů Sametové revoluce. Pro velký zájem budou na koncertě k dispozici i místa k stání.

Na konkrétní říčanské události roku 1989 vzpomeneme při besedě s říčanskými zakladateli Občanského fóra v úterý 19. listopadu a dozvíme se, jak to tehdy u nás všechno začalo, pokračovalo a dopadlo.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za celý přípravný tým

Hana Špačková, místostarostka