INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Znamená to tedy, že i nadále bude výuka probíhat distanční formou, viz dokument MŠMT.   V Říčanech dne […]

Read more

Vysvědčení za I. pololetí – online v IS Bakaláři

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k tomu, že v týdnu od 25. ledna 2021 bude probíhat i nadále distanční výuka, tak celkového hodnocení za I. pololetí bude zveřejněno v IS Bakaláři pro denní a dálkovou formu studia. Stejně tak výchovná opatření budou uložena zde. Žáci obdrží výpisy z vysvědčení, jakmile se vrátí zpět do školy.   V Říčanech dne 21. […]

Read more

Opatření platná od 11. – 29. ledna 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR zůstanou opatření proti COVID-19 v pátém stupni PES nejméně do 29. 1. 2021, tj. i školy budou bez osobní přítomnosti žáků (kromě žáků, kteří vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám se zúčastní individuálních konzultací). Pokračuje tedy distanční výuka. Od 11. 1. 2021 podle rozvrhu vyučovacích hodin sudého týdne, jak to bylo při distanční výuce na podzim. Rozvrh hodin: https://www.sosricany.cz/organizace-vyuky-od-19-10-2020/ Žáci, kteří […]

Read more

Kritéria hodnocení na vysvědčení za první pololetí

Kritéria hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 na SOŠ stravování Říčany s. r. o.: 1. Klasifikace žáka v rámci prezenční výuky v prvním pololetí 2. Hodnocení distanční výuky – účast na distanční výuce – aktivita při distanční výuce – osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky – řešení problémů spojených s distanční […]

Read more

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Dokument k vyhlášení 1. kola ZDE Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem […]

Read more

Opatření platná od 4. ledna 2021

S účinností od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 (včetně) platí následující: zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ stravování Říčany s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku). Výuka bude probíhat distančním způsobem, distanční způsob výuky platí pro denní i dálkové studium, bližší informace k distanční výuce budou zveřejněny v sobotu 2. ledna […]

Read more

Vyhlášení dnů proti Covidu 21. – 22. 12. 2020

Vážení rodiče a žáci, na základě rozhodnutí vlády jsou na dny 21. – 22. 12. 2020 vyhlášeny dny proti Covidu. Znamená to tedy, že mnou vyhlášené ředitelské volno se ruší a všichni žáci školy budou od pondělí 21. 12. 2020 doma – prodloužené vánoční prázdniny. Nebude probíhat žádná online výuka. Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku […]

Read more
1 2 3 4 5 37