Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha

Minulý čtvrtek jsme v rámci školní exkurze měli možnost navštívit Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha.  Seznámili jsme se s jeho bohatou historií i zajímavou současností. .Prohlédli jsme si výrobní prostory, ukázali nám suroviny na výrobu piva a postup při jeho výrobě. Součástí je i Pivovarské muzeum, kde si lze prohlédnout pivní sklo. Jak název napovídá, pivovar se nachází v areálu nejstaršího mužského kláštera […]

Read more

Ředitelské volno 1. června 2022 z důvodu konání písemných závěrečných zkoušek

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů (písemné závěrečné zkoušky) ředitelské volno dne 1. června 2022 pro […]

Read more

Volná místa ke studiu

Nedostali jste se na střední školu? Nezoufejte. Naše škola nabízí volná místa v těchto oborech vzdělávání (denní forma vzdělávání): Řezník – uzenář Pivovarník – sladovník   V dálkové formě studia máme volná místa do všech učebních oborů. V případě zájmu o studium kontaktujte ředitele školy Mgr. Daniela Vančuru, MBA na telefonu 604 322 877 nebo e-mailem na d.vancura@sosricany.cz   Aktualizováno […]

Read more

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

Vážení zákonní zástupci a budoucí žáci, v souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a […]

Read more

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more
1 2 3 4 43