INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole do 21. 3. 2021. I nadále bude probíhat distanční forma vzdělávání. Výjimkou jsou doklasifikační zkoušky, které se mohou individuálně konat ve škole po domluvě s vyučujícím. O dalším vývoji vás budu informovat. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A […]

Read more

Úprava závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21

Rozhodnutím ředitele školy dochází ke změnám závěrečných zkoušek konaných ve školním roce 2020/21 takto: Závěrečné zkoušky se skládají standardně ze 3 částí: 1. písemná zkouška 2. praktická zkouška 3. ústní zkouška Ve školním roce 2020/21 včetně náhradních a opravných termínů se bude závěrečná zkouška konat takto: 1. praktická zkouška 2. ústní zkouška Pozn.: písemná zkouška je dle rozhodnutí ředitel školy […]

Read more

Důležité informace pro 3. ročníky

Dle příkazu ředitele školy bude k závěrečným zkouškám připuštěn žák, který PROSPĚL v 1. pololetí 3. ročníku. Kdo měl z některého předmětu nedostatečnou, vykoná opravnou zkoušku dle tohoto příkazu ředitele školy. Opravná zkouška, aby byl žák připuštěn v řádném termínu k závěrečným zkouškám musí být vykonána nejpozději do 20. května 2021. Zkouška po tomto datu znamená, že bude žák konat […]

Read more

Podání přihlášek ke studiu

Zájemci o studium na naši škole musí doručit přihlášky do 1. 3. 2021 k rukám ředitele školy. Přihlášky můžete posílat poštou na adresu SOŠ stravování Říčany s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany nebo vhodit do schránky ve vestibulu. Zkontrolujte si správnost údajů na přihlášce, hlavně kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli v případě potřeby spojit. Obory vzdělávání (tříleté s […]

Read more

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Znamená to tedy, že i nadále bude výuka probíhat distanční formou, viz dokument MŠMT.   V Říčanech dne […]

Read more
1 2 3 36