Beseda na téma drogy, HIV a AIDS

Poslední školní den prvního pololetí jsme věnovali odborné přednášce na téma drogy, HIV a AIDS, která se uskutečnila v rámci sociálně-patologických jevů minimálního preventivního programu naší školy. Žáci tříd 1.A, 2.A a 2.B, ale také učitělé se dozvěděli spoustu zajímavostí. Přednášku vedl pan Martin Hornych (odborný lektor prevence HIV a AIDS, odborný poradce předtestového a potestového poradenství).

Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavou a poučnou přednášku.