U nás ve škole s projektem Zrozeno v EU

V úterý 18. února u nás bylo veselo. V rámci projektu Zrozeno v EU nám kuchaři připravili výborné polední menu – Mini burger s trhaným masem a karamelizovanou cibulí, Salát Coleslaw a Drobenkový koláč. Vše bylo připravováno z regionálních potravin, což je cílem projektu. Projekt Zrozeno v EU je informačním a edukačním projektem Agrární komory ČR na podporu zemědělských a potravinářských produktů. Cílem projektu je informovat […]

Read more

Návštěva poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci výuky

Vážení rodiče a žáci, v úterý 25. února 2020 se zúčastní třídy 1.A, 2.A a 2.B návštěvy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. Sraz: v 9.00 hod. na hlavním nádraží v Praze u Billy Začátek akce: v 10.00 hod. Předpokládaný konec: 12.00 – 13:00 hod. Pedagogický dozor: Mgr. Kratochvíl, Mgr. Kobzevová, Ing. Římalová Bližší informace k […]

Read more

Beseda na téma drogy, HIV a AIDS

Poslední školní den prvního pololetí jsme věnovali odborné přednášce na téma drogy, HIV a AIDS, která se uskutečnila v rámci sociálně-patologických jevů minimálního preventivního programu naší školy. Žáci tříd 1.A, 2.A a 2.B, ale také učitělé se dozvěděli spoustu zajímavostí. Přednášku vedl pan Martin Hornych (odborný lektor prevence HIV a AIDS, odborný poradce předtestového a potestového poradenství). Mnohokrát děkujeme za […]

Read more

Veletrh vzdělávání v Benešově

Naše škola se již po druhé zúčastnila veletrhu vzdělávání v Benešově. Na  akci se představily střední školy ze Středočeského kraje, především z okresů Benešov, Praha západ, Kutná Hora, které mají zájem nabídnout své studijní obory žákům ZŠ. Kromě hlavní aktivity měli možnost střední školy přilákat pozornost návštěvníků mnoha způsoby. Každá škola představila žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce […]

Read more

Návšteva sladovny v Benešově v rámci výuky odborných předmětů oboru Pivovarník – sladovník

Minulý týden žáci třídy 2.B oboru Pivovarník – sladovník pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Zoufalého navštívili sladovnu v Benešově. FOTO 1059 Humnová sladovna založena v r. 1872. Od r. 1887 pivovar se sladovnou ve vlastnictví arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Aktuální roční produkce je cca 2.000 tun sladu, z toho 450 tun je pro vlastní potřebu pivovaru a ostatní je […]

Read more

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more
1 2 3 27