Volná místa ke studiu

Nedostali jste se na střední školu? Nezoufejte. Naše škola nabízí volná místa v těchto oborech vzdělávání: Řezník – uzenář Kuchař – číšník Pivovarník – sladovník Technologie potravin (nástavbové studium v denní formě) V případě zájmu o studium kontaktujte ředitele školy Mgr. Daniela Vančuru, MBA na telefonu 604 322 877 nebo e-mailem na d.vancura@sosricany.cz  

Read more

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

Vážení zákonní zástupci a budoucí žáci, v souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělávání: Kuchař-číšník, Cukrář, Pivovarník-sladovník, Řezník-uzenář, denní a […]

Read more

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, […]

Read more

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory dne 22. 4. 2022

Vážení rodiče a budoucí žáci, výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou 22. dubna 2022. Všem, kteří podali přihlášku do denního studia přijde e-mail s výsledkem přijímacího řízení + budete telefonicky kontaktování. Uchazeči o dálkové studium budou kontaktování e-mailem. Vyčkejte tedy, prosím na kontaktování školou. Podpisy smluv u denního studia budou probíhat 25. – 26. dubna 2022.   Mgr. Daniel […]

Read more

Odborná exkurze v pivovaru Velké Popovice

Ve středu 6. 4. 2022 studenti 1.B a 3.B oboru Výrobce potravin (Pivovarník a sladovník) navštívili v rámci výuky pivovar Velké Popovice. Během hezké exkurzní trasy s názvem “Po stopách Kozla” se mohli seznámit s bohatou historií tohoto známého pivovaru, s postupem výroby našeho národního nápoje ,se surovinami pro výrobu piva a prohlédnout si varnu a stáčírnu KEG sudů. Na […]

Read more
1 2 3 42