Aktuálně – Informace o průběhu školního roku z MŠMT

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

posílám vám důležité informace z MŠMT ČR ohledně průběhu školního roku:

  1. otevření škol se předpokládá v 2. pol. května (pochopitelně dle situace v rámci pandemie),
  2. závěrečné zkoušky – pokud nebudou otevřeny školy do 1. 6. 2020, známky u závěrečných zkoušek (dále jen ZZ) se budou odvíjet od studijních výsledků, průměru vysvědčení 2. roč. a pol. 3. roč. V případě neprospěchu bude žák přezkoušen,
  3. o klasifikaci za 2. pol. bude rozhodnuto dle situace,
  4. přijímací řízení – proběhne nejdříve 14 dnů po otevření škol (prosíme tedy rodiče žáků, kteří podali přihlášku ke studiu, aby vyčkali na pokyny, které zveřejníme na webových stránkách a FB školy po rozhodnutí MŠMT),
  5. výuka i nadále probíhá online formou dle pokynu ředitelky školy, viz příloha ZDE

Všechny termíny jsou závislé na tom, kdy se žáci vrátí do škol. Zatím se jedná o návrhy ministra školství, rozhodnout musí poslanci – musí schválit změnu zákona. Další verze může vzniknout poté, když žáci nenastoupí do školy do konce května.

Podrobnosti najdete na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni?fbclid=IwAR0j_I9RMeFtM3rBRuf6rvjUBBXO6uz8QWlSrrYSdX8_MCjBvgwxJLeGQUw

Průběžně sledujte webové stránky a FB školy + zprávy v IS Bakaláři.

 

V Říčanech dne 23. 3. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA

zástupce ředitele